Projekter

I EF Vestbanevej 9-17 planlægges der løbende større vedligeholdelsesarbejder og forbedringsprojekter på ejendommen.

Prioritering af projekterne sker ud fra økonomi, nødvendighed og påbud.

Projekterne er organiseret og gennemført af bestyrelsen, med assistance fra rådgivende arkitekter eller ingeniører, hvor det er nødvendigt. Ved større renoveringsarbejder godkendes projekterne og den tilhørende økonomi af generalforsamlingen.

Siden 2000 er følgende projekter bl.a. blevet planlagt og gennemført:

2003 - Udskiftning af vinduer og døre i facaden

2009 - Opsætning af postkasser i hovedopgange

2009 - Udskiftning af vaskemaskiner og tørretumbler i vaskeri. Etablering af gas til tørretumbler.

2011 - Reparation af tag (understrygning og udskiftning af tagpap på trappehuse)

2011 - Udskiftning af tagvinduer

2011 - Etablering af cykelstativer og flisebelægning på hjørnet

2012 - Afkalkning af varmtvandsbeholder og isolering af varmerør i varmekælder

2013 - Udskiftning af riste på lyskasser

2014 - Renovering af faldstammer

2014 - Udskiftning af varmemålere (til digitale)

2014 - Reparation af regnvandsbrønde jf. påbud

2019 - Ny asfaltering i gård

2019 - Nyt affaldsskur

2020 - Renovering af opgange. Gulve og vægge.