Foreningen råder over en række fællesfaciliteter, som er tilgængelige for alle beboere i ejendommen.

Bestyrelsen har som mål, at sikre, at faciliteterne fremstår imødekommende, og forbliver vedligeholdte. Det skal dog understreges, at alle beboere i ejendommen har et ansvar for at passe godt på dem. Også beboere, der bor her i kortere perioder.

Ved udlejning af lejlighed er det derfor vigtigt, at udlejer gør lejer opmærksom på disse forhold.

Hovedstadens Ejendomsservice har til opgave at passe på ejendommen og udendørsarealerne, men de er kontraktligt kun forpligtet til en bestemt mængde arbejde (se vicevært). Det er derfor vigtigt, at beboerne deltager i arbejdsdagene, hvor meget af vedligeholdelsen af eksempelvis ejendommen grønne arealer sker.

Skadeservice.nu har kontrakt med foreningen om at vaske gulvet i vaskeriet hver 2. uge. Skal vaskeriet være indbydende at bruge i mellemtiden kræver det dog, at alle brugere med jævne mellemrum tager en kost og fejer gulvet, tørrer maskinerne af eller vasker sæbeskålene fri for gamle sæberester.

Vaskeri

I lokalerne kælderen nr. 17 ligger foreningens pengeløse vaskeri. Adgang til vaskeriet sker igennem bagdøren til opgang 15-17 i hjørnet af gården.

I vaskeriet står 2 industrivaskemaskiner til max. 7 kg og en tørretumbler, som har kapacitet til at kunne tørre dyner, soveposer og vinterfrakker. Det er kun tilladt for beboere i ejendommen at benytte vaskeriet.

Reservation/betaling

Man reserverer og betaler for brug af vaskekælderen i appen Airwallet. Der hænger en vejledning til brug af denne i vaskekælderen. 

Tørrerum

Ved siden af vaskeriet findes 2 tørrerum hvoraf det ene er opvarmet. Man kan også benytte tørresnor i gården eller tørrerummet på loftet over nr. 9.

Husk venligst, at hente vasketøj så snart det er tørt, så andre har mulighed for at anvende tørrerummene. Hvis man fjerner andre brugeres vasketøj fra snorene bedes man sikre, at det ikke bliver krøllet sammen.

Ophængt tøj er ikke dækket af foreningens forsikring.

Nyttig info

På vaskemaskinerne, i øverste venstre hjørne, sidder en afbryderknap. Denne skal være tændt for at maskinen virker. Der har desværre været fejlmeldinger, når maskinerne har været slukket. Dette koster foreningen penge, så husk at tjekke, om afbryderknappen er aktiveret.

Vær opmærksom på at lyset i vaskerum og tørrerum skal slukkes manuelt.

Fejlmelding

Ved fejl på maskinerne, kontakt venligst:

Smørum Vaskeriteknik
Tlf. 40 34 09 22