Ejendommen

Ejendommen Vestbanevej 9-17 (matr. nr. Valby, København 1871) blev opført i 1935 som beboelsesbygningen A/S Valby Bakkegaard. Den var en del af flere beboelsesejendomme som blev opført i kvarteret omkring midten af 1930'erne.

Arkitektur

Arkitekturen er typisk for perioden. Regulære og funktionelle rum, store vinduespartier, altaner og for datiden moderne sanitet såsom indlagt toilet og badekar. De anvendte materialer tegltag, mursten, terassogulv, og lette bræddevægge er typiske for periodens etageboligbyggeri.


Bevaringsværdi

Ejendommen er angivet som bevaringsværdi kategori 4-5 ud af 10 (1 = høj bevaringsværdighed) hos Kulturarvstyrelsen (se website).

Kategorien betyder, foruden at fagfolk mener ejendommen har høj arkitektonisk værdi, at det ikke er tilladt at gøre hvad som helst i forbindelse med ombygninger. Derfor anbefales det at tage kontakt til Københavns Kommunes Teknik - og Miljøforvaltning i forbindelse med ændringer i lejlighederne. Mere information om lovgivning, byggetilladelser m.m. kan hentes her.

Lokalhistorie

Fotografiet (beskåret) viser hjørnet af Vestbanevej og Gl. Jernbanevej ca. 1930 (fotograf ukendt). Fotoet stammer fra Københavns Bymuseum. For mere information om Valbys historie henvises til http://clausib.blogspot.dk og Valby Lokalhistoriske selskab.